Cách thức lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trên HTKK

Mục đích của việc quyết toán thuế là xác định số liệu liên quan đến các khoản thuế của doanh nghiệp, theo đó việc tính và nộp tờ khai thuế đóng vai trò rất quan trọng sau khi hoàn thành quyết toán thuế. Bên cạnh các câu hỏi về việc lập hóa đơn điện tử, lập giấy nộp tiền thuế, lập tờ khai thuế GTGT,… nhiều kế toán còn gặp khó khăn trong quá trình lập mẫu tờ khai thuế TNDN. Làm thế nào để quyết toán thuế và lập tờ khai thuế TNDN hoàn chỉnh nhất? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn.

1. Cách thức lập mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK

Khi thực hiện làm tờ khai quyết toán trên phần mềm HTKK thì các bạn thực hiện theo những bước sau đây: Mở phần mềm HTKK, tiếp theo chọn thuế TNDN, cuối cùng chọn quyết toán TNDN năm (03/TNDN). Khi đó phần mềm sẽ hiển thị ra bảng chọn kỳ tính thuế.

Kế toán tiến hành chọn:

– Năm quyết toán.

– Chọn phụ lục kê khai: Chúng ta cần chọn 2 phụ lục cơ bản dành cho ngành sản xuất kinh doanh. Thông thường là: 03-1A/TNDN kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất, 03-2A/TNDN chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lưu ý: Nếu năm nay doanh nghiệp lãi và có số lỗ của các năm trước được chuyển thì bạn chọn tờ khai 03-2A. Sau khi chọn xong thì nhấn đồng ý, phần mềm sẽ tự động xuất hiện ra giao diện của tờ khai quyết toán.

tờ khai thuế

2. Trình tự thực hiện tờ khai quyết toán

Bước 1: Hoàn thiện phụ lục 03-1A/TNDN trước để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu A1 trên tờ khai quyết toán.

Bước 2: Làm tờ khai quyết toán 03/TNDN.

– Kế toán cần điều chỉnh tăng giảm tổng lợi nhuận trước thuế ở các chỉ tiêu từ B1 – B14 nếu có. Chỉ tiêu B4 – Các khoản chi phí không được trừ cần được làm chỉn chu, không sai sót.

– Xác định thu nhập tính thuế tại chỉ tiêu C4 là âm hay dương:

Trường hợp C4 âm thì năm nay doanh nghiệp không phải nộp thuế. Chỉ cần quan tâm thêm chỉ tiêu [E1] – Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp tạm nộp trong năm. Nếu trong năm ở các quý đã tạm tính ra số tiền phải nộp và đã mang số tiền đó đi nộp thì chỉ cần đưa số tiền đó vào E1.

Trường hợp C4 như dương, có thu nhập tính thuế dương thì:

a. Nếu các năm trước doanh nghiệp có số lỗ chưa chuyển hết trong 5 năm gần nhất thì cần thực hiện chuyển lỗ. Việc chuyển lỗ sẽ được thực hiện thông qua phụ lục 03-2A/TNDN để đưa số liệu lên chỉ tiêu C3.

b. Nếu không có số lỗ được chuyển hoặc chuyển lỗ xong mà vẫn có lãi tức là C4 vẫn dương thì hãy đưa giá trị dương ở C4 – Thu nhập tính thuế đó vào C7/C8/C9 theo mức thuế suất mà doanh nghiệp đang áp dụng thì sẽ ra số tiền thuế TNDN phải nộp xuất hiện tại chỉ tiêu G. Cuối cùng hoàn thiện chỉ tiêu E1. 

Những lỗi thường gặp khi đăng ký MST cá nhân qua thuế điện tử eTax 

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn theo Dự thảo Nghị định mới

3. Hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm những gì?

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN có rất nhiều khoản mục cần phải lưu ý và chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ để khi quyết toán không gặp phải những tình huống trục trặc. Bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN hiện nay bao gồm đầy đủ những danh mục gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm thông tư 151/2014/TT-BTC.

– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định của doanh nghiệp gồm có thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Một số phụ lục kèm theo tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.

– Mẫu số 03-1B/TNDN dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng.

– Mẫu số 03-1C/TNDN dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC.

 

Đánh giá bài viết

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*